Əsas mövzuya keçid
Bu fəaliyyətə miqrasiya sahəsində tədqiqatların aparılması, eləcə də metodiki işin təşkilinin və təkmilləşdirilməsinin təmin edilməsi daxildir.Mərkəz, özündə tədqiqat və təlim fəaliyyətlərini cəmləşdirəcək və onun tədqiqat missiyası regional və beynəlxalq kontekstlərdə miqrasiya prosesinin bütün aspektlərinə dair yeni fikirlər təqdim etməkdən ibarət olacaq. Beləliklə, onun tədqiqat fəaliyyəti miqrasiya məsələlərinin geniş spektrini və bütün digər əlaqəli sahələri əhatə edəcəkdir. Mərkəzin elmi-tədqiqat fəaliyyətinin səmərəli təşkili üçün müvafiq yerli universitetlər/tədqiqat mərkəzləri ilə əlaqələri inkişaf etdirmək, bu universitetlərdə/tədqiqat mərkəzlərində müəyyən koordinatorları təyin etmək, onlar arasında şəbəkə yaradaraq onlarla müntəzəm əlaqə saxlamaq kimi işlər vacib əhəmiyyət daşıyır. Tədqiqat mərkəzlərinə/tərəfdaş universitetlərə miqrasiya sahəsində mövzular veriləcək və tədqiqatçılar/tələbələr bu mövzularda məqalələr/kurs və ya diplom işlərini tərtib edəcək və beləliklə miqrasiya sahəsində davamlı təhlillərin aparılmasını təmin edəcəklər. Tədqiqatların nəticələri “Aparılan Tədqiqatlar” bölməsində yer alaraq, mərkəzdə təşkil olunacaq kurs və təlimlər zamanı istifadə olunacaq.