Əsas mövzuya keçid

Mərkəz müxtəlif maraqlı tərəflər üçün bilik mərkəzi rolunu oynayacaq və yeni bacarıqların inkişafı üçün imkanlar yaradaraq onların praktikada istifadəsinə dəstək verəcək. Bilik mərkəzi məlumat mübadiləsinə, yeni fikir və imkanlar ətrafında müzakirələrdə yardım edərək, daha güclü əməkdaşlığı təşviq etmək üçün istifadəyə veriləcək. Bu fəaliyyət vasitəsilə Mərkəzin müdavimləri innovativ təlim üsulları vasitəsilə yüksək keyfiyyətli təlim alacaqlar.